2019-11-04

Prototal förvärvar Acron Formservice i Anderstorp

Prototal fortsätter expandera inom additiv tillverkning (3d-printing), genom förvärvet av Acron Formservice i Anderstorp. Med förvärvet befäster Prototal sin position som Nordeuropas största aktör inom 3d-printing i polymera material.

Acron är, inom den additiva tillverkningsbranschen, ett tongivande företag med gott renommé avseende teknik och kvalitet. Bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi samt hög kompetens.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärvet av Acron. Det goda samarbete som vi genom åren haft med Acron, förstärks härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av Acron en betydande adderad förmåga att serva våra kunder med oslagbar service” - beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal.

”Prototal som ägare till Acron kommer att ge våra kunder en betydligt bredare produkt- och teknikplattform och i tillägg en ökad servicegrad avseende kapacitet, kompetens och leverans. Att låta Acron ingå i Prototalgruppen är ett naturligt nästa steg för verksamhetens fortsatta utveckling och skapar nya förutsättningar för utveckling” – beskriver Kenny Johansson, tidigare ägare av bolaget.

”Förvärvet av Acron kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping och i Ystad. Produktionskapaciteten inom Acron, i kombination med vår befintliga, erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3d-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJF”, fortsätter en nöjd Henrik Lundell.

Prototal Industries omsätter 320 MSEK och har 175 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 100 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3d-printing.

För vidare information vänligen kontakta:

Henrik Lundell                                                               
VD Prototal AB                                                             
Tel: 036-38 72 42                                                          
Mail: henrik.lundell@prototal.se