2020-01-07

Prototal tar steget in i Danmark

Prototal fortsätter expandera inom additiv tillverkning, genom förvärvet av Damvig A/S i Taastrup, Danmark. Med förvärvet stärker Prototal ytterligare sin position som Skandinaviens största aktör inom 3d-printing i polymera material och ska ses som ett första steg i att även etablera sig på den Centraleuropeiska marknaden.

I 25 år har Damvig varit den drivande 3d-print pionjären på den danska marknaden och fört branschen framåt. De har en ledande ställning och har genom sin expertis kontinuerligt funnit nya applikationsområden och tekniska lösning för additiv tillverkning. Detta har gett dem ett mycket gott renommé hos sina kunder.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärvet av Damvig. Det goda samarbete som vi genom åren haft med Damvig, förstärks härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av Damvig en betydande adderad förmåga att serva våra kunder med oslagbar service och lokal närvaro” - beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal.

”Prototal som ägare till Damvig kommer att ge våra kunder en betydligt bredare produkt- och teknikplattform och i tillägg en ökad servicegrad avseende kapacitet och kompetens. Att låta Damvig ingå i Prototalgruppen är ett naturligt nästa steg för verksamhetens fortsatta utveckling och skapar nya förutsättningar för utveckling” – beskriver Susanne och Jesper Damvig, tidigare ägare av bolaget.

”Förvärvet av Damvig kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping och i Ystad och blir en språngbräda för vidare satsningar ner i Europa. Produktionskapaciteten inom Damvig och Prototal erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3d-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJF. Därtill kommer vi nu kunna erbjuda våra kunder FDM- och Polyjettekniken”, fortsätter Henrik Lundell.

Prototal Industries omsätter cirka 400 MSEK och har 190 anställda på 6 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 100 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3d-printing.

För vidare information vänligen kontakta:

Henrik Lundell                                                               
VD Prototal AB                                                             
Tel: 036-38 72 42                                                          
Mail: henrik.lundell@prototal.se