2020-04-16

Prototal installerar ytterligare två MJF 3d-printrar

Med köpet så introducerar vi den nya modellen MJF 5210, en maskin med ökad värmestyrning och förbättrad dimensonsstabilitet. Maskinerna kommer också göra det möjligt för oss att tillverka med de senaste tillgängliga materialen.

Våra sex MJF-maskiner från HP är redo för tillverkning tillsammans med våra totalt 45 3d-printrar. Allt är inriktat på fortsatt professionell produktion, till största kundnöjdhet.