2019-11-29

Prototal gör affär i Norge

Prototal Industries AB har slutfört en affär med Minoko AS om förvärv av de sista 50% av aktierna i Prototal AS för att i fortsättningen vara ensamägare i bolaget.

Som ett naturligt led i sin internationella expansion har Prototal stärkt sin närvaro i Norge. Affären är startskottet på en större investering som kommer innebära en utökad produktionskapacitet i bolagets nuvarande säte i Levanger.

Norge är en av Prototals nyckelmarknader och kommer stå i fokus för vidare satsningar där Prototals utbud av 3d-printing och kompletterande tekniker ytterligare ska komma den norska marknaden till gagn.

’’ Vi är oerhört nöjda med att kunna slutföra den här affären, som vi tror kommer agera som en språngbräda för vidare satsningar i den för oss så viktiga Norgemarknaden. Vi har haft ett fantastiskt bra ägande tillsammans med vår partner Minoko AS men vi känner att tiden är mogen för oss att på ett märkbart sätt markera vår närvaro på den norska marknaden’’, säger Henrik Lundell, VD Prototal Industries AB.