2017-11-27

Prototal avyttrar sin plåtverksamhet

Prototal AB meddelar härmed att vi har sålt vår plåtverksamhet i en inkråmsaffär till Jobro Sheet Metal Technology AB.

Försäljningen kommer innebära bättre förutsättningar för plåtverksamheten att fortsätta sin positiva utveckling.  Plåtverksamheten kompletterar också Jobros produktion i Ulricehamn i deras satsning mot att vara en komplett leverantör av prototyper och lågvolymartiklar till industrin.

Plåttillverkningen kommer att fortsätta med befintlig personal både i Ulricehamn och Jönköping. Efter förvärvet, som genomförs 1/12-2017, kommer Jobro att ha cirka 100 anställda och en årsomsättning på cirka 160 MSEK.

 

Försäljningen ger också Prototals befintliga plastverksamhet möjlighet att ytterligare utvecklas och ett större fokus kan nu läggas inom detta affärsområde.

 

Era befintliga kontaktpersoner inom vår plåtverksamhet kommer finnas kvar, dock med nya kontaktuppgifter enligt följande:

Postadress:                                                                 
Jobro Sheet Metal Technology AB                         
Karlsnäsvägen 9                      
523 37 Ulricehamn                             
Org.nr.: 556471-2775

Besöksadress:
Jobro Sheet Metal Technology AB
Instrumentvägen 6B
553 02 Jönköping

E-mail: förnamn.efternamn@jobro.se
Telefon: 0321-685200

Befintliga mailadresser och telefonnummer kommer vidarekopplas till respektive kontaktperson under en övergångsperiod.

 

Vid frågor kontaktas:                    
Henrik Lundell – VD Prototal AB, 036-38 72 42
Tobias Ludvigsson – VD Jobro, 0321-68 52 02

Med vänliga hälsningar

Henrik Lundell, VD
Prototal AB
036-38 72 42
henrik.lundell@prototal.se

Till Jobro