2018-03-09

Prototals digitala fabrik fortsätter utvecklas

Prototal fortsätter förstärka sin renodling inom digital tillverkning av plastkomponenter genom förvärv av Premould AB, Premould CAM AB och Preshape AB. Efter förvärven utgör nu verksamheten en oöverträffad resurs på den nordiska marknaden avseende snabb verktygsframställning med tillhörande formsprutning, som i kombination med 3D-printing och PUR-gjutning skapar unika möjligheter inom digital tillverkning.

Efter WilRon Holding’s tillträde som ny ägare, i juni 2017, har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Förvärvet av GT Prototyper som genomfördes i december 2017, var ett viktigt steg i denna inriktningsförändring. Prototals samlade maskinpark för additiv tillverkning är numera den största i norra Europa.

Denna struktur kompletteras härmed med ytterligare tre bolag med unik spetskompetens.

Premould är, inom framställning av formsprutningsverktyg, ett av landets mest välrenommerade företag. Genom sammanslagningen skapas unika förutsättningar för extremt snabba leveranser av plastprodukter.

Premould CAM är, inom digitalisering och automation av NC-bearbetning, nordens främsta aktör inom systemautomation. Med Premould CAM och den gemensamma resursen inom Prototal och Premould, kommer en ny branschstandard vad gäller snabbhet och kvalitetskontroll att anslås.  

Preshape är, inom vakuumgjutning av plastkomponenter, ett relativt ungt bolag som under några års verksamhet skapat en god kundbas på en stabilt växande marknad inom prototyptillverkning. Sammanslagningen med Prototal innebär även här helt nya förutsättningar där Sveriges främsta resurser inom området nu får verka tillsammans.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärven av dessa enheter. Det är en mycket naturlig utveckling i vårt förändringsarbete med intensivt fokus på digital produktion av plastkomponenter” – berättar Henrik Lundell, VD på Prototal.

”Förvärven av dessa bolag stärker vår lokala närvaro i Jönköpingsregionen och det är med stor stolthet vi nu fortsätter vårt bygge av ett högteknologiskt center inom plastproduktion, fortsätter en mycket nöjd Henrik Lundell.

 

”Vi har stor framdrift i Prototal’s utvecklingsarbete. Efter renodlingen av vår verksamhet sätts nu fullt fokus på att skapa industriellt ledarskap för vart och ett av våra prioriterade teknikområden.

Genom förvärven av Premould, Premould CAM och Preshape konsolideras unik kompetens för det fortsatta arbetet med tillskapandet av vår Digitala Fabrik för plastkomponenter, beskriver David Mörk VD WilRon Holding.

 

Prototal omsätter 270 MSEK och har 160 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-printing.

WilRon Holding AB är ett Investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential om värdetillväxt. WilRon’s management arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.

För vidare information vänligen kontakta:
Henrik Lundell
VD Prototal AB
Tel: 036-38 72 42
Mail: henrik.lundell@prototal.se

David Mörk
VD WilRon Holding AB
Tel: 0727 240 272
Mail: david@wilron.se