2020-03-25

Prototal tillverkar 3D printade skyddsvisir

Låt oss alla göra allt vad vi överhuvudtaget kan för att stoppa COVID-19.
Från det läget har vi under helgen utvecklat några möjliga prototyper på skyddsvisir för sjukvården.
I måndags, 2020-03-23 fick vi dem verifierade av sjukvården, serietillverkning har vi nu startat omedelbart.
Skyddvisiren är tillverkade med additiv tillverkning.

 

För order och förfrågan, kontakta kim.johansson@prototal.se