2020-06-29

Prototal förvärvar Tojos Plast

Prototal fortsätter expandera inom tillverkning av polymera produkter genom förvärv av Tojos Plast AB i Malmö. Med förvärvet stärker Prototal ytterligare sin kapacitet inom formsprutning av plastkomponenter.

Tojos har i 70 år varit en framstående producent av plastkomponenter till flera olika branscher och segment. Företaget är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 13485 och är godkända för tillverkning av såväl medicintekniska som livsmedelstekniska produkter. Bolaget omsätter cirka 40 MSEK och är baserat i Malmö.

Företaget har en välinvesterad produktion med 15 formsprutor i kompletta produktionsceller med tillhörande robotar som kan producera dygnet runt, 7 dagar i veckan. Hög kvalitetsmedvetenhet och servicenivå har gett bolaget ett mycket gott renommé hos sina kunder.

”Vi inom Prototal är mycket nöjda med förvärvet av Tojos, det förstärker vår tidigare samlade kapacitet och kommer härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av Tojos en betydande adderad förmåga att serva våra kunder med oslagbar service och lokal närvaro” - beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal.

”Prototal som ägare till Tojos kommer att ge våra kunder en betydligt bredare produkt- och teknikplattform och i tillägg en ökad servicegrad avseende kapacitet, kompetens och leverans. Att låta Tojos ingå i Prototalgruppen är ett naturligt nästa steg för verksamhetens fortsatta utveckling och skapar nya förutsättningar för utveckling”, beskriver Jan-Olof Wilhelmsson, tidigare ägare av bolaget, som i samband med förvärvet avgår som VD men kvarstår i kontakt med bolaget på konsultbas.

Prototal Industries omsätter 360 MSEK och har 175 anställda på 5 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 100 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3d-printing.

För vidare information vänligen kontakta:

Henrik Lundell                                                               
VD Prototal AB                                                             
Tel: 036-38 72 42                                                          
Mail: henrik.lundell@prototal.se