2020-10-01

Prototal förstärker bolagets koncernledning

Prototalkoncernen är i en stark tillväxtfas, drivet av både förvärv och organisk tillväxt. Över de senaste 12 månaderna har flertalet förvärv inom de svenska, danska och norska marknaderna genomförts. Ambitionerna ligger nu vid att fortsätta expandera utanför vår nordiska marknad i syfte i att etablera en ledande position i Europa.

Prototals starka tillväxtambition i att växa både organiskt och via bolagsförvärv på en mer internationell marknad ställer nya krav på bolagets koncernledning.

För att möjliggöra bolagets tillväxtresa görs nu en förändring av koncernens ledning. Jan Löfving har utsetts till ny koncernchef för Prototal Industries AB. Jan kommer närmast från Quant AB där han var Europachef och har en lång och bred erfarenhet av att jobba i en internationell miljö.

Prototals nuvarande VD, Henrik Lundell, tar en ny roll som marknadsdirektör för att fokusera på bolagets organiska tillväxt.

Jan och Henrik tillträder sina nya roller den 1:a oktober 2020

För ytterligare information:

Jan Löfving
CEO
Telefon: 0765-387222
Mail: jan.lofving@prototalindustries.com

Henrik Lundell                                                               
CSO
Tel: 036-38 72 42                                                          
Mail: henrik.lundell@prototal.se