2017-01-23

Demag 350 ton

Ny formsprutningsmaskin Demag Sumitomo 350 ton är installerad på vårt dotterbolag Prototal PDS AB. Investering har också gjorts i en tillhörande robotcell 16-5 eDesign från Wemo. Enheten är redan i drift.