2015-09-08

SLS EOS P396

Genom vårt dotterbolag Prototal PDS ökar vi kapaciteten inom 3d-printing. Detta gör vi genom att investera i ett nytt SLS system EOS P396. Att kontinuerligt kunna erbjuda korta leveranstider är avgörande och med denna investering ligger vi i framkant både leverans- och teknikmässigt. I maskinen kommer både tillverkning av prototyper och serieproduktion ske.