Cookiepolicy

Prototal använder cookies på webbplatsen www.prototal.se samt www.pds.se för att optimera din upplevelse.

 

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil med information som sparas på din dator när du besöker en webbplats (eller på motsvarande enhet med internetuppkoppling som exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon)). Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

 

Typer av cookies
Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Prototals hemsida används båda dessa typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du på hemsidan själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan du är inne och surfar på en hemsida, och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster.

Prototal.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

På Prototals hemsida kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, såsom LinkedIn, Facebook eller Instagram. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på Prototals hemsida. Prototal saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Därför behöver du kontrollera dessa leverantörers hemsidor för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem.

 

Cookies som används på vår hemsida
- _utmb används för att avgöra längden och antalet sidvisningar på webbplatsen och sparas i 30 minuter efter att den skapades eller uppdaterades senast.
- _utmz används för att hålla reda på hur besökaren hittade till webbplatsen och sparas i sex månader.
- _utma används för att identifiera unika besökare och sparas i två år.
- _utmc används ej i ga.js. Anger för driftskompatibilitet med urchin.js. Historiskt fungerade denna cookie i kombination med __utmb-cookien för att avgöra om användaren var i en ny session / besök. Försvinner när sessionen/besöket avslutas.
- Asp.Net används för att identifiera användaren och inloggningar och lagras bara tills sessionen stängs
- _ga används för att samla in uppgifter i anonym form i syfte att identifiera och registrera användare, vilket görs med hjälp av ett slumpvist genererat nummer. Uppgifterna används bl.a. för att mäta och analysera besöksmönster, beteenden och antal besökare på hemsidan. Informationen kan därefter användas för att förbättra hemsidans funktioner och din användarupplevelse och sparas i två år.

 

Radering och blockering av cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare.

Integritetspolicy för Prototal

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn som förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Policyn utgår från den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

 

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

- Namn
- Titel
- Företag
- Adress
- E-mail
- Telefonnummer
- Användarnamn
- Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
- Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter
Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
- Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
- Uppgifter som vi får från offentliga register
- Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
- Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
- Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

Hur använder vi den insamlade informationen?
Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vis insamlingspunkten.
- För att fullgöra dina beställningar av våra tjänster
- För att möjliggöra god kundservice, så som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller för att skicka information som du har begärt, t.ex. vårt nyhetsbrev
- För att administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar
- För Systemadministration och statistik
- För att kunna skicka dig information och marknadsföring via e-post och sociala medier
- För att kunna kontakta dig via e-post, post, sociala medier om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig
- För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster
- För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar för dig som kund samt för att ge dig en bättre användarupplevelse
- För att kunna skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i villkor och Policy´s

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar
Prototal är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill radera personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är du välkommen att kontakta oss på info@prototal.se