Vår historia

I slutet på 90-talet beslutade Electrolux AB att avyttra all verksamhet som inte var ”core-business”, det vill säga producerande verksamhet, för att renodla sin bolagsstruktur. Avyttringen skedde i etapper där prototypavdelningen för plåt, med en Quintuspress, var första delen. Avdelningen köptes till huvuddelen av den anställda personalen. Året därefter, 1999, avyttrades prototypavdelningen för plast. Avdelningen omfattade bland annat Europas första 3D-printer. Även för plastavdelningen gjordes köpet till huvudsak av personalen.

De båda bolagen Huskvarna Prototyper AB och Prototal AB var nu bildade. Bolagen drevs och utvecklades var för sig fram till 2004 då vi flyttade till gemensamma lokaler på Ljungarums industriområde i Jönköping.  Ambitionen var nu att forma en gemensam framtida strategi och vision.

2001 förvärvade Prototal AB företaget WIBA AB, ett strategiskt förvärv för att bredda verksamheten med ytterligare tekniker och bredare kundbas.

2009 genomfördes en fusion av bolagen där både plåt- och plastverksamheterna kom att ingå i Prototal AB.

Kort efter fusionen gavs det tillfälle att investera i två mindre verksamheter i Stockholm och Levanger i Norge. Att lokalt kunna erbjuda snabba prototypleveranser samt att i tillägg kunna erbjuda moderbolagets tjänster från huvudfabriken i Jönköping låg i linje med den uppsatta marknadsstrategin.

Under våren 2012 förvärvades PDS i Vinninga AB från dess grundare Börje Thorstenson. Detta var en resursökning inom formsprutning av plastkomponenter samt högkvalitativa PUR-gjutningar som var nödvändig för att möta marknadens efterfrågningar. Dotterbolaget bytte kort efter förvärvet namn till Prototal PDS AB.

Under 2012 fortsatte utvecklingen av dotterbolaget med kraftigt ökad efterfrågan, resurserna behövde utökas ytterligare. Komponenttillverkaren GePe Biwex i Götene förvärvades därför våren 2013 av vårt dotterbolag och vi fick då ytterligare 35 formsprutor att tillgå. Verksamheten i Götene är en högvolymsproducent som kompletterar koncernens tidigare utbud med att nu även tillhandahålla stora serievolymer av plastkomponenter. Efter förvärvet kan vi nu erbjuda formsprutade komponenter från några få hundratal till miljontals.

Alla investeringar som genom åren gett tillväxt, både genom organisk ökning och förvärv, har skett för att säkerställa möjligheter för svensk utvecklingsindustri att ha en pålitlig och resursstark partner i närområdet för produktion av både prototyper och serieleveranser. Vår vision har sedan bildandet av bolaget varit att skapa Nordeuropas center för prototyp- och serieproduktion. Med vår kunniga personal tror vi detta är möjligt.