Vi fortsätter att ligga i framkant

Prototal var bland de första prototyptillverkarna i Europa med en 3D-printer. Redan under 80-talet printade vi detaljer till konstruktörer, konsulter och inköpare över hela Skandinavien. Och vi fortsätter att ligga i framkant. När du väljer oss som leverantör av din eller dina prototyper får du mer än bara en prototyp. Du får vår erfarenhet, kunskap och tryggheten i att vi förstår din framtida tillverkningsprocess.

SLA - stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till designmodeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer. SLA är ett av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D printing.

SLS - selektiv lasersintring

Selektiv lasersintring, SLS, används då prototypens funktion och hållfasthet är viktig. Genom olika materialval kan du få detaljer med särskild flexibilitet, styvhet och åldringsbeständighet. SLS lämpar sig bäst när du behöver din produkt tillverkad i ett hållbart material. SLS är en friformsframställningsmetod där vi skapar prototypen direkt från ditt CAD-underlag utan att först ta fram ett verktyg. 
Genom olika typer av efterbehandling kan till exempel designmodeller tillverkas. Då putsas och lackeras detaljen så att den blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer. SLS är en av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D Printing.

MJF - multi jet fusion

Multi jet fusion, MJF, är den nya typen av SLS-tillverkning.

Med häpnadsväckande snabbhet och upplösning sätter printern en ny standard för vad som är möjligt inom 3D-printing. Maskinen är idealisk för såväl prototyper som serietillverkning i antal som man tidigare inte förknippat med additiv tillverkning.

Maskinen erbjuder också finare detaljrikedom och upplösning än motsvarande metoder som tillverkar med termoplast. Detaljernas egenskaper överträffar selektiv lasersintring, SLS.

De printade modellerna kan efter tillverkning till exempel infiltreras, lackeras, infärgas eller putsas för att få önskad yta.
MJF är en av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D Printing.

SLA - teknisk data

Maskinen har en behållare som är fylld med en flytande epoxi. En byggplattform sänker sig skiktvis ner i behållaren. En UV-laser härdar materialet lager för lager baserat på informationen i den skiktade cad-filen. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggplattformen, de tvättas och efterhäras i en UV-ugn. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, t ex putsning, blästring och lackering.

Toleranser min ± 0,1 mm samt ± 0,15% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse.
Minsta väggtjocklek i x/y är 0,25 mm. Minsta väggtjocklek i z är 0,4 mm.
Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

SLS - teknisk data

Maskinen har behållare som är fyllda med finkornigt pulvermaterial. Mellan dessa finns en byggyta som skiktvis sänker sig ner. För varje skikt adderas ett nytt lager av pulvret. En CO2-laser sintrar önskade delar av materialet lager för lager baserat på informationen i den skiktade cad-filen. Material som ej sintras fungerar som stödstruktur under byggprocessen. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggytan, de borstas och blåses rena från icke sintrat pulver. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, t ex putsning, blästring och lackering.

Toleranser SLS min ± 0,2 mm samt ± 0,25% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse.
Minsta väggtjocklek i x/y/z är 0,6 mm.
Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

MJF - teknisk data

Precis som med SLS-teknik så lägger MJF ut pulver av material med en tjocklek på 0,08 mm. Men där slutar likheten.
Vid nästa steg i processen appliceras två olika vätskor- agenter – via skrivarhuvuden med en upplösning på 1200 dpi. En ”Fusing agent” appliceras där materialet ska smälta samman och en ”Detailing agent” appliceras vid områden som inte ska smälta samman.
Därefter tillförs energi i form av värme som får pulvret att smälta där ”Fusing agent” har applicerats. Processen upprepas därefter med ett nytt lager av pulver. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggytan, de borstas och blåses rena från pulver. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, t ex putsning, infärgning eller lackering.

Toleranser MJF min ± 0,2 mm samt ± 0,25% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse. Minsta väggtjocklek i x/y/z är 0,5 mm. Detaljrikedom ner till 0,1 mm.
Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

SLA - maskinkapacitet

5 st SLA Viper
Arbetsområde 254 x 254 x 250 mm

2 st ProJet HD 7000
Arbetsområde 381 x 381 x 260 mm

1 st SLA 5000
Arbetsområde 508 x 508 x 450 mm

1 st SLA 7000
Arbetsområde 508 x 508 x 450 mm

2 st SLA iPro 8000
Arbetsområde 750 x 650 x 550 mm

Större detaljer delas och limmas ihop.

 

pdfDatablad

SLS - maskinkapacitet

5 st SLS Formiga P100
Arbetsområde 200 x 250 x 330 mm

11 st SLS P3xx
Arbetsområde 340 x 340 x 600 mm

3 st SLS Vanguard
Arbetsområde 370 x 320 x 400 mm

6 st SLS P7xx
Arbetsområde 700 x 380 x 580 mm

Större detaljer delas och limmas ihop.

 

pdfDatablad

 

MJF - maskinkapacitet

4 st HP MJF - Multi Jet Fusion 4210
Arbetsområde 380 x 284 x 380 mm

2 st HP MJF - Multi Jet Fusion 5210
Arbetsområde 380 x 284 x 380 mm

Större detaljer delas och limmas ihop.

 

pdfDatablad