Vi fortsätter att ligga i framkant

Prototal var bland de första prototyptillverkarna i Europa med en 3D-printer. Redan under 80-talet printade vi detaljer till konstruktörer, konsulter och inköpare över hela Skandinavien. Och vi fortsätter att ligga i framkant. När du väljer oss som leverantör av din eller dina prototyper får du mer än bara en prototyp. Du får vår erfarenhet, kunskap och tryggheten i att vi förstår din framtida tillverkningsprocess.

SLA - stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till designmodeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer. SLA är ett av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D printing.

SLS - selektiv lasersintring

Selektiv lasersintring, SLS, används då prototypens funktion och hållfasthet är viktig. Genom olika materialval kan du få detaljer med särskild flexibilitet, styvhet och åldringsbeständighet. SLS lämpar sig bäst när du behöver din produkt tillverkad i ett hållbart material. SLS är en friformsframställningsmetod där vi skapar prototypen direkt från ditt CAD-underlag utan att först ta fram ett verktyg. 
Genom olika typer av efterbehandling kan till exempel designmodeller tillverkas. Då putsas och lackeras detaljen så att den blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer. SLS är en av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D Printing.

SLA - teknisk data

Maskinen har en behållare som är fylld med en flytande epoxi. En byggplattform sänker sig skiktvis ner i behållaren. En UV-laser härdar materialet lager för lager baserat på informationen i den skiktade cad-filen. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggplattformen, de tvättas och efterhäras i en UV-ugn. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, t ex putsning, blästring och lackering.

Toleranser min ± 0,1 mm samt ± 0,15% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse.
Minsta väggtjocklek i x/y är 0,25 mm. Minsta väggtjocklek i z är 0,4 mm.
Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

SLS - teknisk data

Maskinen har behållare som är fyllda med finkornigt pulvermaterial. Mellan dessa finns en byggyta som skiktvis sänker sig ner. För varje skikt adderas ett nytt lager av pulvret. En CO2-laser sintrar önskade delar av materialet lager för lager baserat på informationen i den skiktade cad-filen. Material som ej sintras fungerar som stödstruktur under byggprocessen. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggytan, de borstas och blåses rena från icke sintrat pulver. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, t ex putsning, blästring och lackering.

Toleranser SLS min ± 0,2 mm samt ± 0,25% av dimension. Finare toleranser enligt separat överenskommelse.
Minsta väggtjocklek i x/y/z är 0,6 mm.
Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

SLA - maskinkapacitet

1 st SLA Viper
Arbetsområde 254 x 254 x 250 mm

2 st SLA 5000
Arbetsområde 508 x 508 x 450 mm

1 st SLA iPro 8000
Arbetsområde 750 x 650 x 550 mm

Större detaljer delas och limmas ihop.

 

pdf  Datablad

SLS - maskinkapacitet

1 st SLS Vanguard
Arbetsområde 330 x 380 x 400 mm

1 st SLS Vanguard Highspeed
Arbetsområde 330 x 380 x 400 mm

2 st SLS Formiga P100
Arbetsområde 200 x 250 x 330 mm

1 st SLS P380
Arbetsområde 340 x 340 x 600 mm

1 st SLS P390
Arbetsområde 340 x 340 x 600 mm

1 st SLS P396
Arbetsområde 340 x 340 x 600 mm

Större detaljer delas och limmas ihop.

 

pdfDatablad