3D-PRINTING

Vi erbjuder rätt teknik vid varje tillfälle med 3D-printing

Prototal var bland de första prototyptillverkarna i Europa med en 3D-printer och redan under 80-talet printade vi detaljer till konstruktörer, konsulter och inköpare över hela Skandinavien. Tekniken utvecklar sig konstant framåt i en rasande fart och möjligheterna kring 3D-pritning ökar i samma takt. Idag är exempelvis 3D-printing aktuellt även i serieproduktion, så kallad AM – Additive Manufacturing. När du väljer oss som leverantör får du mer än bara en prototyp. Du får vår erfarenhet, kunskap och tryggheten i att vi förstår din framtida tillverkningsprocess. Vi ser till så din prototypkonstruktion är anpassad och redo att ta steget till full produktion.

SLA - stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till designmodeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. 

Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer. 

SLS - selektiv lasersintring

Selektiv lasersintring, SLS, används då prototypens funktion och hållfasthet är viktig. Genom olika materialval kan du få detaljer med särskild flexibilitet, styvhet och åldringsbeständighet. SLS lämpar sig bäst när du behöver din produkt tillverkad i ett hållbart material. 

SLS är en 3d-printmetod där vi skapar detaljer direkt från ditt CAD-underlag utan att först ta fram ett verktyg. 

Genom olika typer av efterbehandling kan till exempel designmodeller tillverkas. Då putsas och lackeras detaljen så att den blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och kulörer.

MJF - Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion, MJF, är den nya typen av SLS-tillverkning.

Med häpnadsväckande snabbhet och upplösning sätter printern en ny standard för vad som är möjligt inom 3D-printing. Maskinen är idealisk för såväl prototyper som serietillverkning i antal som man tidigare inte förknippat med additiv tillverkning.

Maskinen erbjuder också finare detaljrikedom och upplösning än motsvarande metoder som tillverkar med termoplast. Detaljernas egenskaper överträffar selektiv lasersintring, SLS.

De printade modellerna kan efter tillverkning till exempel infiltreras, lackeras, infärgas eller putsas för att få önskad yta.

FDM

Fused Deposition Modeling (Extrudering). Metoden erbjuder hög mått- och formriktighet. En applikation med goda termoplastiska egenskaper gör många gånger att valet faller på FDM-teknik.

POLYJET

PolyJet är en metod inom 3D-printing som använder flytande akrylat som basmaterial.
Hög detaljrikedom, fin ytfinish, flerfärg och att man kan tillverka med flera olika material i samma process är några av metodens uppsidor.

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

RFQ Prototal AB

Offertförfrågan till Prototal PDS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

RFQ INJECTION MOULDING

RFQ Prototal UK

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal AB

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal AS

RFQ DESIGN MODELS

RFQ VACUUM CASTING

Offertförfrågan till Prototal GTP