FDM 3D print ikon

FDM

FDM - Fused Deposit Modeling

Metoden erbjuder hög mått- och formriktighet. En applikation med krav på specifika termoplastiska egenskaper gör många gånger att valet av teknik  faller på FDM.

Med FDM-teknik skapas starka plastprodukter

Om det finns behov av produktion av större föremål kan vi producera flera omgångar och sedan limma de enskilda delarna ihop. De maximala måtten vi arbetar med inom FDM är 406 mm x 355 mm x 406 mm.

Teknisk data

Genom att smälta och extrudera olika termoplaster i lager på lager skapas detaljer med FDM-teknik. Maskinen lägger först ut en eller flera konturer, dessa fylls sedan med ett raster som alterneras 90° på vartannat lager. Värt att notera är att det blir s k voids (små hål) där rastret vänder mot konturen, detaljerna är därför inte vattentäta. Det finns många olika termoplaster att välja mellan, vilket också är en av teknikens styrkor. Exempel är ABS- (standard och ESD-klassad), PC/ABS-, PC-, ASA- och PEI (Ultem, FDA-godkänd & V0-klassad). Till de flesta av materialen används vattenlöslig support, support för komplicerade geometrier kan då således tvättas bort. För detaljer av Ultem måste dock support avlägsnas mekanisk vilket innebär vissa begränsning kring hur komplexa detaljer som kan printas med dessa material. FDM-teknik ger god måttnoggrannhet samt något sämre upplösning än konkurerrande tekniker. Lagertjocklekar som vi använder är 0.17 eller 0.25 mm. Vissa material kan bara printas med 0.25 mm. Tidsåtgången för tillverkning med FDM-teknik är annorlunda mot andra tekniker, synergieffekterna med att bygga många detaljer samtidigt är t ex inte så uppenbara som med SLS-teknik.

Att tänka på

  • Det finns många olika termoplaster att välja mellan, vilket också är en av teknikens styrkor. 
  • Till de flesta av materialen används vattenlöslig support, support för komplicerade geometrier kan då således tvättas bort. 
  • För detaljer av Ultem måste dock
    support avlägsnas mekanisk vilket innebär vissa begränsning kring hur komplexa detaljer som kan
    printas med dessa material.
  • Bäst styrka i X/Y. Svagare i Z

Material

Här är de material vi tillhandahåller

ABS-ESD7

Färg: Svart
ABS ESD - anitstat

ABS-M30

Färg: Svart, mjölkvit
ABS

ABS-M30i

Färg: mjölkvit
ABS
Biokompatibel

ASA

Färg: Svart, mjölkvit
ASA
UV-tålig

Nylon 12

Färg: Svart
PA12

PC

Färg: Vit
PC

PC-ISO

Färg: Vit, Transparent
PC-ISO
Biokompatibel

PC-ABS

Färg: Svart
PC/ABS

Ultem1010

Färg: Gulbrun
PEI
Biokompatibel
FDA för kontakt med livsmedel
Brandklassad V0

Ultem9085

Färg: Naturell
PEI
Biokompatibel
Brandklass V0
Värmetålighet
Flygindustri

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Formsprutning ikon

RFQ INJECTION MOULDING

Vakuumgjutning ikon

RFQ VACUUM CASTING

RFQ DESIGN MODELS

RFQ Prototal AS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ Prototal UK

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

Formsprutning ikon

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Vakuumgjutning ikon

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal GTP