Formsprutning ikon

FORMSPRUTNING

Formsprutning

Precision i varje detalj. Kvalitet och säkerhet genom hela produktionsprocessen.
Vår kapacitet tillåter oss att  hantera höga volymer på miljontals detaljer. Vi följer kort och gott din produkts livscykel, oavsett behov.

Lågvolym och högvolym - vi har kapacitet

Vi skalar upp tillverkningen helt efter ditt behov. Från prototyp till full serieproduktion.
Prototal Industries maskinpark förfogar över 80 automatiserade formsprutningsmaskiner.

Tillverkningen sker så nära dig som möjligt för att minimera transport.

Säkrad process för formsprutning

Innan tillverkningen börjar simulerar vi formsprutningen för att tidigt kunna upptäcka eventuella fel och risker med konstruktionen. Därefter konstrueras verktyget och du får ta del av utfallsprov och protokoll. Vi fortsätter sedan att kontinuerligt mäta och kontrollera under hela tillverkningen.

Vidareförädling

2K-Formsprutning – Antal detaljer styr valet av manuell eller äkta dubbelsprutning. Mjuka, ergonomiska greppytor är en av metodens mest vanliga applikation.

Tampongtryckning – Elegant process för dekorering av plastdetaljer, stor frihet råder vid val av kulör. Tryckningen sker i line eller som eftertempo.

Varmprägling – Ett alternativ till tampongtryckning för dekorering av formsprutat gods, sker med fördel ”in-line”. Metoden möjliggör bl a dekor med blanka, metalliknande färger.
 
IML – In Mould Labeling – Dekorativ etikett placeras i formverktyget mha robot, efter formsprutning är etiketten en integrerad del av slutgiltig produkt.
 
Ultraljudssvetsning – Val av termoplast, geometri och utformning av enegiriktare är några av faktorerna som påverkar det svetsade slutresultatet. En korrekt utförd svets ger en fog som är starkare än omkringliggande material.
 

Att tänka på

  • Val av material påverkar den krympkompensering som måste göras av verktyget.
  • Val av material kan påverka detaljens formriktighet.
  • Detaljens konstruktion kan påverka formriktighet och risk för sjunkmärken.
  • Om vi kommer in tidigt i projektet så kan vi hjälpa er med produktkritik så att detaljen blir mer anpassad för kvalitetssäker tillverkning.
  • Antalet detaljer som ska tillverkas påverkar verktygslösning. Är det prototyper, låga serier eller högvolym?

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Formsprutning ikon

RFQ INJECTION MOULDING

Vakuumgjutning ikon

RFQ VACUUM CASTING

RFQ DESIGN MODELS

RFQ Prototal AS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ Prototal UK

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

Formsprutning ikon

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Vakuumgjutning ikon

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal GTP