Prototal Damvig kommer att certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 under våren 2023!

Prototal Industries vill gratulera Prototal Damvig till att utöka med ytterligare certifikat inom miljöledningen. Prototal Damvig har nått kraven för att få certifikatet ISO 14001 som förbinder dem att sträva efter lägsta resursslöseri och så lite föroreningar som möjligt.

Bland annat har de också åtagit sig att använda och kontinuerligt utöka ett miljöledningssystem som stödjer deras ambitioner. De är engagerade i att se till att medarbetarna har en hög kompetensnivå så att de alltid kan uppfylla sina miljömål.

Det nya ISO 14001-certifikatet är ett synligt bevis på att de beteende och den kultur som de har praktiserat i åratal håller kraven. Se certifikat

Att arbeta med design och konstruktion ställer höga krav på noggrannhet och precision. Därför Jobbar vi på Prototal Industries alltid för att nå upp till dessa krav.

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Formsprutning ikon

RFQ INJECTION MOULDING

Vakuumgjutning ikon

RFQ VACUUM CASTING

RFQ DESIGN MODELS

RFQ Prototal AS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ Prototal UK

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

Formsprutning ikon

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Vakuumgjutning ikon

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal GTP