Prototal Industries servrar i Jönköping och Götene utsattes för IT-intrång

Prototal Industries servrar i Jönköping och Götene utsattes för ett IT-intrång under söndagen 5:e september, vilket omedelbart upptäcktes. Efter kontakter med polisens experter på cyberangrepp bekräftades intrånget. En initial utredning som initierats av Prototal med stöd av branschexperter visar att enskilda medarbetares personuppgifter har exponerats liksom viss kunddata.

Bolaget ser allvarligt på det inträffade och går till botten med frågan. En polisanmälan är upprättad och bolaget har skickat in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten enligt GDPR-lagstiftningen.

  • Det är för tidigt att med full säkerhet säga exakt vilka uppgifter som hackare kan ha kommit över eller vem som kan ligga bakom och varför, misstanken att uppgifter från de två aktuella platserna hamnat i orätta händer får oss att agera kraftfullt. Vi värnar alltid våra medarbetares och kunders integritet och säkerhet, säger Jan Löfving, vd Prototal Industries.

Vid sidan av att informera medarbetare och berörda kunder så har bolaget vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att säkra IT-miljön. Bolaget samarbetar också med berörda myndigheter.

  • Det är allvarligt och beklagligt att vi blivit utsatta för detta och vi är måna om att göra det vi kan för att skydda både kunder och medarbetare. Vi har ett avancerat IT-skyddssystem och vi måste få fram fakta kring hur detta har gått till för att stärka det ytterligare. Det är bekymmersamt att det har gått att göra ett intrång, samtidigt som jag är glad att vi tillsammans med Polis har fångat upp attacken och snabbt kunnat börja vidta åtgärder, säger Jan Löfving.

Bolaget kommer säkerställa att var och en av er får stöd i den vidare hanteringen av säkerhetsexperter som Prototal Industries tillhandhåller.

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan 3D-PRINTING

RFQ Prototal AB

Offertförfrågan till Prototal PDS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

RFQ INJECTION MOULDING

RFQ Prototal UK

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal AB

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal AS

RFQ DESIGN MODELS

RFQ VACUUM CASTING

Offertförfrågan till Prototal GTP