SLA 3d Printing ikon

SLA

SLA - stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigaste egenskaperna för dig.  Du kan anpassa din detalj genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet.

Måttnoggrannhet och ytfinhet - check!

Stereolitografi är den mest noggranna metoden för additiv tillverkning, måttavvikelsen är sällan mer än 0.1 mm. Metoden är därför det självklara valet om modellen ska användas som master i en efterföljande process, till exempel vakuumgjutning och gipsgjutning. SLA-modeller är skörare jämfört med SLS/MJF/FDM-teknik men har betydligt högre detaljrikedom och ytfinish.
Stereolitografi var den första kommersiellt utnyttjade AM-metoden, Additive Manufacturing, på marknaden. Vi har arbetat med SLA-teknik i över 20 år.

SLA - Teknisk information

Maskinen har en behållare som är fylld med en flytande epoxi. En byggplattform sänker sig skiktvis ner i behållaren. En UV-laser härdar materialet lager för lager baserat på informationen i den skiktade cad-filen. Efter avslutad process avlägsnas detaljerna från byggplattformen, de tvättas och efterhärdas i en UV-ugn. Slutligen utförs överenskommen efterbehandling, till exempel putsning, blästring och lackering.

Toleranser min ± 0,1 mm samt ± 0,15% av dimension.
Finare toleranser enligt separat överenskommelse.

Minsta väggtjocklek i x/y är 0,25 mm. Minsta väggtjocklek i z är 0,4 mm.

Vid delade och limmade detaljer föreligger risk för ökad tolerans.

Att tänka på

  • Transparenta modeller, för att få bästa resultat läggs klarlack på klass A-modeller. Genomsiktliga modeller kan även erhållas genom klarlackering av klass B-modeller, då syns dock alla byggsteg och defekter.
  • Materialens krymp är förhållandevis liten. Ett fenomen som däremot kan uppstå är s.k. ”skiftande krymp”. Stora, horisontella ytor krymper mer än vertikala ytor.
  • Liksom med andra tekniker är en diskussion om vilka mått och ytor som är viktiga, eller önskade, alltid att föredra.
  • Tänk på att inneslutna volymer eller svåråtkomliga geometrier, dessa blir fyllda med ohärdat resin och support. För att komma åt att tömma på ohärdat material infogas s.k. dräneringshål, dessa fylls i efterhand med pluggar. Smala långa kanaler kan också vara problem att tvätta rent.
  • Gängor kan tillverkas, styrkan blir dock inte högre än plasten i sig. Gängor mindre än M10 rekommenderas inte direkt i plasten. För styrka, och vid mindre gängor, är HeliCoil gäng-insatser ett bra val. HeliCoil finns i dimensioner ner till M3. Utvändiga gängor direkt i plasten mindre än M10 rekommenderas ej.
  • Normalt sett tillverkas modellerna med en lagertjocklek på 0.10 mm. Minsta väggtjocklek i Z är 0.40 mm och för vertikala ytor 0.10 mm. Vertikala tvärsnitt mindre än 1 mm2 blir svaga och bräckliga. Tunnare väggar och finare detaljer går att tillverka med SLA XHD. Lagertjockleken är då 0.05mm och tidsåtgången i maskinen är avsevärt högre.
  • För ytor med en vinkel mindre än 20° mot X/Y planet kan distorsion på grund av lagereffekten (trappsteg) bli påtaglig. Ju brantare vinkel ju bättre ytor.
  • Vid presspassning föreslås ett gap i 3D-modellen på 0.05 mm. Vaselin är bra att smörja med för att få bättre glidegenskaper, silikonolja kan ibland få motsatt effekt.

Kundcase - Glasögon

En produkt som bokstavligen tål att synas i sömmarna.
Detta är ett exempel på en designmodell och vi valde SLA-tekniken för dess förmåga att producera fina ytor med hög upplösning. Efter framtagningen lackerade vi dem, adderade grafik och sedan monterade ihop dem.

Uppdraget slutfört.

Material

Här är några olika material med unika egenskaper

ClearVue

Färg: Transparent
Fina toleranser
Mycket hög detaljrikedom
Biokompatibelt

Xtreme grey

Färg: Grå
Fina toleranser
Mycket hög detaljrikedom

XC11122

Färg: Transparent
Fina toleranser
Mycket hög detaljrikedom
Biokompatibelt

Si25

Färg: Vit
Fina toleranser
Mycket hög detaljrikedom

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Formsprutning ikon

RFQ INJECTION MOULDING

Vakuumgjutning ikon

RFQ VACUUM CASTING

RFQ DESIGN MODELS

RFQ Prototal AS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ Prototal UK

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

Formsprutning ikon

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Vakuumgjutning ikon

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal GTP