VERKTYGSTILLVERKNING

Verktygstillverkning

Genom att konstruera och tillverka alla verktyg själva får vi kontroll över hela processen från order till leverans.
Oavsett det gäller enkla prototypverktyg eller serieverktyg.

Tillverkning inhouse ger snabbhet och kontroll

Trygghet och kvalitet genom hela tillverkningsprocessen är vårt kännetecken. Innan tillverkningen startar simulerar vi formsprutningen för att tidigt kunna upptäcka eventuella fel och risker med konstruktionen. Därefter konstrueras verktyget och du får ta del av utfallsprov och protokoll. 

Säkert och tryggt.

Verktyget trimmas in

Verktygen kan anpassas för olika typer av intag, till exempel kant, stång, snabel, tunnel, film eller varmingöt. Verktygens formytor kan till exempel putsas, poleras, blästras, gnistas eller etsas för att få önskad ytstruktur på de formsprutade detaljerna. Verktygen monteras av vår egen personal. Innan formsprutning provtrycker vi verktyget för att säkerställa att det är korrekt.

Arbetsprocessen innan produktionen av detaljer startar

1

Analys

För att kvalitetssäkra vår process simulerar vi alltid formsprutningen. Genom att göra detta upptäcker vi tidigt eventuella problem och risker med konstruktionen. Eventuella justeringar görs och därefter ny simulering. Tack vare detta kan vi reducera antalet justeringar och erbjuda en mer kostnadseffektiv produkt.

2

Konstruktion

Våra egna verktygskonstruktörer konstruerar verktygen. Beroende på vilken typ av verktyg anpassas konstruktionen för en så kostnadseffektiv tillverkning som möjligt.

3

Fräsning

Verktygen fräses av egen personal i vår CNC-verkstad. Automatiserad beredning och plockrobotar som förser fräsmaskiner med ämnen innebär effektiv tillverkning.

4

Montering

Verktygen monteras av egen personal i vår verktygsverkstad. Här skapas också de blästrade, putsade eller polerade ytor som ska ge slutprodukten sin ytfinish. Innan formsprutning provtrycker vi verktyget för att säkerställa att det är korrekt.

5

Verifiering

Verktyget provsprutas för att få fram utfallsprover. Verifiering av sprutparametrar och kontroll mot kunds kravspecifikation för att säkerställa att kraven uppfylls. Dokumentation, t ex mätprotokoll och PPAP, enligt överenskommelse med kund.

Vi erbjuder rätt teknik vid varje tillfälle

Prototypverktyg

Verktygskonstruktionen förenklas så mycket som möjligt för att möta det antal detaljer som ska tillverkas. Verktygen tillverkas i aluminium vilket ger en snabb och effektiv tillverkning och medför att investeringskostnaderna hålls på så låg nivå som möjligt. I verktyget kan sedan detaljer formsprutas under produktionsriktiga förhållanden. Vanligtvis tillverkas något 100-tal detaljer.

Lågvolymsverktyg - aluminium

Verktygskonstruktionen anpassas för en mer automatiserad formsprutningsprocess.Verktygen tillverkas i aluminium vilket ger en snabb och effektiv tillverkning och medför att investeringskostnaderna hålls på så låg nivå som möjligt. I verktyget kan sedan detaljer formsprutas under produktionsriktiga förhållanden. Verktygens livslängd är upp mot 100.000 skott vilket täcker väldigt många detaljers livslängd.

Högvolymverktyg - stål

Verktygen tillverkas i stål och tradas ofta från Asien. Egen personal på plats kontrollerar tidplaner, närvarar vid provkörning, ombesörjer leverans av provdetaljer samt frakt av formverktygen till Sverige. Smidig hantering vid uppstart säkras genom att all tillverkning utförs enligt framtagen verktygsstandard.

Att tänka på

  • Val av material påverkar den krympkompensering som måste göras av verktyget
  • Val av material kan påverka verktygets livslängd
  • Om vi kommer in tidigt i projektet så kan vi hjälpa er med produktkritik så att detaljen blir mer anpassad för kvalitetssäker tillverkning.
  • Antalet detaljer som ska tillverkas påverkar verktygslösning. Är det prototyper, låga serier eller högvolym?
  • Antal formrum? Fler formrum ger högre verktygspris men lägre detaljpris.
  • Verktygets komplexitet avgörs om det är många ribbor på detaljen.
  • Verktygets komplexitet avgörs om det krävs backdragningar i verktyget.
  • Ska det vara ingjutningsdetaljer?
  • Vilka ytor ska det vara i verktyget? Frästa, putsade, polerade, blästrade, gnistade, etsade.
  • Får det vara ett synligt ingöt?

Kontakta oss

RFQ TOOLING

Formsprutning ikon

RFQ INJECTION MOULDING

Vakuumgjutning ikon

RFQ VACUUM CASTING

RFQ DESIGN MODELS

RFQ Prototal AS

RFQ Prototal TOJOS

RFQ Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

RFQ 3D-PRINTING

RFQ Prototal DAMVIG

RFQ Prototal UK

Offertförfrågan VERKTYGSTILLVERKNING

Formsprutning ikon

Offertförfrågan FORMSPRUTNING

Vakuumgjutning ikon

Offertförfrågan VAKUUMGJUTNING

Offertförfrågan DESIGNMODELLER

Offertförfrågan till Prototal AS

Offertförfrågan till Prototal TOJOS

Offertförfrågan till Prototal PDS

RFQ Prototal AB

3d printing ikon

Offertförfrågan 3D-PRINTING

Offertförfrågan till Prototal DAMVIG

Offertförfrågan till Prototal UK

Offertförfrågan till Prototal GTP